S. I. R.

Sprawności

26. 7. – 9. 8. 2020

Obóz z HDW Opty - Býkovice

Rok 2020 przyniósł wiele zmian nie tylko w harcerstwie, ale też na całym Świecie, co zmieniło niejedne plany, włącznie tych obozowych naszej drużyny. Z tego powodu nie mógł się odbyć planowany obóz wędrowny i wszystko wskazywało na to, że na letnią przygodę będziemy musieli poczekać o rok dłużej. Jednak nie byliśmy jedyni, których zmuszono do zmiany…