Stopnie

Wielka Niedźwiedzica

Symbolika krzyża harcerskiego

  • Okrąg (krąg) to symbol doskonałości, do jakiej dąży każdy harcerz. Symbolizuje także harcerski krąg, gdzie panują braterskie relacje i wszyscy są równi.
  • Lilijka skautowa wpisana w okrąg symbolizuje podążanie we właściwym kierunku (nawiązanie do kierunku północnego oznaczanego lilijką na dawnych kompasach oraz do wskazującej północ igły kompasu) zgodnie z ideałami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, na co również wskazują dwie gwiazdki na jej ramionach, czyli czujne oczy harcerza. Promienie rozchodzące się od lilijki oznaczają, że harcerstwo stara się objąć swym oddziaływaniem szerokie kręgi społeczne, jak największą liczbę dzieci i młodzieży.
  • Wieniec z dębu i wawrzynu (liści laurowych) oznacza cele do zdobycia: siłę, umiejętności, sprawność i wiedzę. Dąb symbolizuje męstwo i odwagę, a laur zwycięstwo w walce ze swoimi słabościami. Na liściach dębowych można dostrzec trzy żołędzie symbolizujące trzy powstania śląskie albo też trzy rozbiory Polski, natomiast na liściach laurowych znajdziemy dwie oliwki, przypominające nam dwie wojny światowe, konflikty obejmujące cały świat. 
  • Węzeł na wieńcu, jak węzeł na chuście, ma przypominać o obowiązku wypełnienia przynajmniej jednego dobrego uczynku dziennie.
  • Ziarenka piasku, wypełniające ramiona krzyża harcerskiego, symbolizują liczną rodzinę harcerską – w myśl powiedzenia „ile ziarenek piasku na plaży, ile gwiazd na niebie, tylu harcerzy na świecie”. Ziarenka symbolizują także kamienie na drodze życia, perły dobrych uczynków, trudy i znoje oraz radości i smutki, jakie harcerz spotyka na swojej drodze życia.
  • Hasło „Czuwaj” – tradycyjne pozdrowienia harcerskie – symbolizuje gotowość harcerzy do nieustannej służby.

Lilijka harcerska

Jest ogólnoświatowym symbolem skautingu. Została zaczerpnięta z kartografii i dawnych kompasów, gdzie – jako element tzw. róży wiatrów – oznaczała kierunek północny. Jej symbolika nawiązuje także do igły magnetycznej kompasu, wskazującej zawsze kierunek północny, ogółem podążania w właściwym kierunku. Dodatkowo trzy liście symbolizują trzy sekcje harcerstwa jako całości, Zuchy, Harcerzy i Instruktorów. Na ramionach naszej lilijki harcerskiej umieszczone są litery: ONC, czyli Ojczyzna – Nauka – Cnota. To hasło pochodzi z wiersza Adama Mickiewicza pt. “Hej, radością oczy błysną”.

Skrót hasła, który widnieje na naszej lilijce, ma nam przypominać o ważnych dla harcerzy wartościach. Przy mundurze nosimy lilijkę w dwóch wersjach: srebrną lub złotą. Srebrną noszą na piersi (nad lewą kieszenią munduru) harcerze, którzy jeszcze nie złożyli Przyrzeczenia i nie otrzymali krzyża harcerskiego. Taką samą lilijkę noszą wszyscy harcerze na nakryciach głowy. Złotą lilijkę noszą na nakryciach głowy instruktorzy.