Wartości

Wielka Niedźwiedzica

Wartości

Wychowanie w HPC opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie i Kodeks Instruktorski.

Obietnica Zucha

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

Prawo Zucha

 1. Zuch kocha Boga i Polskę
 2. Zuch jest dzielny
 3. Zuch mówi prawdę
 4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach
 5. Wszystkim jest z zuchem dobrze

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę służyć Dobru Najwyższemu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów.

Zobowiązanie Instruktorskie

Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu HPC, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez władze służby nie opuszczę samowolnie.

Kodeks instruktorski

 1. Przygotowujemy
 2. Przygotowujemy
 3. Przygotowujemy
 4. Przygotowujemy
 5. Przygotowujemy
 6. Przygotowujemy
 7. Przygotowujemy
 8. Przygotowujemy
 9. Przygotowujemy
 10. Przygotowujemy
 11. Przygotowujemy
 12. Przygotowujemy
 13. Przygotowujemy
 14. Przygotowujemy
 15. Przygotowujemy